Voorbehandelingen

Industriële reinigings- en straalwerken

industriele reinigingswerken en straalwerken

Het nut van reinigingswerken

De belangrijkste factor voor een optimale levensduur van elke coating is een goede voorbehandeling van de ondergrond. De voorbehandeling zorgt voor 2 belangrijke elementen:

01.

Verwijderen van aanwezige vervuiling, zoals walshuid, roest, vet, zouten, stof,…

02.

Creëren van een oppervlakteprofiel waaraan de nieuwe verf zich kan vasthechten

A.I.S. houdt van een grondige aanpak. Wij zijn dan ook uitgerust met een ruim gamma toestellen wat een perfecte voorbehandeling mogelijk maakt in de meest uiteenlopende situaties.

Mogelijke behandelingen

Van stralen tot een machinale ontroesting: A.I.S. doet alle soorten reinigingswerken.

Stralen

Bij stralen wordt er onder hoge druk abrasieve korrel op het oppervlak geblazen. Hierdoor worden bestaande verflagen, roest en walshuid verwijderd. Er ontstaat een clean oppervlak dat eveneens opgeruwd is door de inslag van de korrels. Per situatie wordt uitgezocht welk het meest geschikte straalmiddel is om voldoende ruwheid te verkrijgen voor het gekozen verfsysteem.

Handmatig/machinaal ontroesten

Indien stralen om (milieu)technische of financiële redenen geen haalbare kaart is, kan er geopteerd worden voor hand- en/of machinaal ontroesten. Hiervoor worden specifieke tools aangewend zoals naaldenpistolen, schuurschijven, bikhamers, steekmessen,… Uiteraard wordt ook in deze gevallen gewerkt volgens de ISO-normen.

Hogedrukreinigen

Reinigen met water onder hoge druk is een efficiënte en budgetvriendelijke methode om oppervlakken vrij te maken van stof, vervuiling, zouten, oude verflagen,… Door het aanpassen van de watertemperatuur, het regelen van de druk en het al dan niet toevoegen van reinigingsmiddel bepalen onze vakmensen de intensiteit van de reiniging, rekening houdend met kwetsbare gedeeltes.

Natstralen

Bij het natstralen wordt er door middel van een aangepaste straalnozzle een watergordijn rond de straalkop gevormd. Hierdoor wordt het grootste deel van de stofhinder weggenomen en kan er toch met een hoog rendement gewerkt worden.

Stofvrijstralen

Bepaalde straalwerken dienen uitgevoerd te worden in zones waar stofontwikkeling ontoelaatbaar is. In dat geval wordt er gebruikt gemaakt van een vacuümstraalmachine met aanpasbare straalnozzels. Met dit systeem kan ook gewerkt worden met diverse straalmiddelen zoals ronde of scherpkantige staalkorrel, korund, aluminiumoxide,…

Kogelstralen

Betonvloeren en tankbodems worden indien mogelijk voorbehandeld door middel van kogelstralen. Het stralen gebeurt in een gesloten circuit en het straalmiddel (rond of scherpkantig) kan perfect gedoseerd worden in functie van de te behandelen ondergrond. Voornaamste voordelen: gering verbruik van straalmiddel, geringe stortkost afvalgrit, praktisch geen stofhinder.

Op zoek naar een firma voor industriële straalwerken?

Bespreek uw project met ons voor meer informatie en een prijs op maat.